• Dolar Alış 5.3606TL
 • Dolar Satış 5.3392TL
 • Euro Alış 6.1109TL
 • Euro Satış 6.0865TL

Kırşehir Müftülüğü Vekil İmam-Hatip Alımı Sınav Duyurusu

Vekil imam hatip sınav duyurusu kırşehir
, 0 Yorum
Kırşehir Müftülüğü Vekil İmam-Hatip Alımı Sınav Duyurusu

İlimizde bulunan aşağıda belirtilen camideki imam-hatip kadrosuna 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak sözlü sınavına çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11/1 maddesi uyarınca vekil imam-hatip alınacaktır.


A-ARANAN ŞARTLAR:
 1. 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. 2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. 3- En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
 4. 4- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
 5. 5- Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 6. 6- Halen vekil imam-hatip veya vekil müezzin-kayyım olarak görev yapıyor olmamak.

B-BAŞVURU İŞLEMLERİ:
 1. 1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar istenen belgelerle birlikte iş talep formu doldurarak 03/02/2017 – 17/02/2017 tarihleri arasında Kırşehir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 2. 2- Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya posta, faks ve elektronik ortam yoluyla yapılan müracaatlar ile 17/02/2017 tarihinde saat : 17.00’den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C-SINAV İŞLEMLERİ:
 1. 1- Yarışma sınavı 20/02/2017 Pazartesi günü saat: 09.00 ‘ da Kırşehir İl Müftülüğünde yapılacaktır.
 2. 2- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kadro sayısından fazla olması halinde KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen
  kadro sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.
 3. 3- Vekil imam-hatip kadrosuna müracaat eden adaylar arasından 2016 KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak üzere her bir kadro için üç (3) aday sözlü sınavına çağrılacak, sözlü sınavına çağrılacakların bilgileri 17/02/2017 Cuma günü saat: 17.05’de kirsehir.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca sözlü sınavına giriş için tebligat yapılmayacaktır.
 4. 4- Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile T.C. Kimlik Nolu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaktır. Sözlü sınavına çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi tanzim edilecektir.
 5. 5- Yarışma sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 6. 6- Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 7. 7- Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

D-ATANMA İŞLEMLERİ:
 1. 1- il Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve söz konusu münhal kadroya en yüksek puan alandan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısınca atama yapılacaktır.
 2. 2- Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 3. 3- 657 DMK ‘nın 62 ve 63. maddeleri gereğince ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.

E-ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER :
 1. 1- İş Talep Formu (il Müftülüğünden temin edilecektir.)
 2. 2- 2016 KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi.
 3. 3- En az imam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2016 KPSS’ye (DHBT) başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir Ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek öğrenimler bitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBT)’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. 4- Adayın sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.

F-DİĞER HUSUSLAR:
 1. 1- Sınav öncesi-sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi; yerleştirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 2. 2- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)
 3. 3- Sınav sonuçları kirsehir.divanet.gov.tr adresinde ilan edileceğinden, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.
 4. 4- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
 5. 5- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları ve başvuruları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve konu adli makamlara intikal ettirilecektir.
 6. 6- Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
  İlanen duyurulur.

G-SINAV KONULARI :

Kur’an-ı Kerim , (70 puan)
Dini Bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
Hitabet, ( 10 puan)


ilk Müracaat Tarihi: 03/02/2017
Son Müracaat Tarihi: 17/02/2017
Sınav Tarihi: 20/02/2017
Sınav Yeri ve Saati: Kırşehir Müftülüğü-09.00

Bilgi için: Dursun BAHAT
Personel Kısım Şefi
Telefon No (0 386) 262 14 44


DİB Havadis Sosyal Ağlarda
 • DİB HAVADİS Facebook’ta

 • DİB HAVADİS Twitter’da

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN